Beställ föreningscoach

Föreningar inom Svenska Brukshundklubben kan beställa tjänster av Svenska Brukshundklubbens föreningscoacher. I speciella fall kan även enskild medlem begära hjälp.

Beställ önskad tjänst från föreningscoach nedan. Genom att fylla i nedanstående beställningsformulär kommer din beställning till ansvarig person i utskottet för organisation. Efter handläggning kommer därefter tilldelad föreningscoach att ta kontakt med dig/er.

Var noga med att klicka på "skicka" en gång för att få iväg beställningen. Du får då ett bekräftelsemail med din beställning.

Inledningsvis kostnadsfritt

I samband med implementeringen av föreningscoacherna kommer deras tjänster i ett första skede vara kostnadsfria för beställaren. Kostnaden bärs tillsvidare av utskottet för organisation.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Beställ tjänst här:

A. Utbildningar
B. Tjänster
Kontakt är tagen med föreningscoach tidigare Ja / Nej Obligatoriskt
Beställare
Ange vem som är beställare Obligatoriskt
Jag godkänner att föreningscoach, som har tystnadsplikt, har rätt att informera och diskutera med annan föreningscoach samt att kontakt kan tas med förbundsstyrelsen när brottslighet, stadgebrott eller brott mot policys förekommer. Obligatoriskt
Glöm inte att trycka på "Skicka" för att din beställning ska komma förbundskansliet och Utskottet för organisation tillhanda! När detta är gjort får du upp en bekräftelseruta på skärmen och du kommer att få en bekräftelse på din beställning med e-post.