Remisser

Svenska Brukshundklubben är remissinstans för ett par myndigheter. Vi lägger stor vikt vid att alltid inkomma med remissvar i ärenden som rör hund och hundhållning.

Nedan samlas de remisser och remissvar som vi besvarat sedan 2013.

Jordbruksverket

Statens Jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård; Saknr D 8. (PDF-dokument, 303 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande operativa ingrepp (PDF-dokument, 139 kB)

Statens Jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning; Saknr D 9. (PDF-dokument, 231 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande läkemedel och läkemedelsanvändning (PDF-dokument, 139 kB)

Naturvårdsverket

Naturvådsverkets förslag till ändrade föreskrifter for Garphyttans nationalpark (PDF-dokument)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Garphyttans nationalpark (PDF-dokument, 148 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark (PDF-dokument)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Ängsö nationalpark (PDF-dokument, 147 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark (PDF-dokument, 2,6 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Norra Kvills nationalpark (PDF-dokument, 148 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Töfsingdalens nationalpark (PDF-dokument, 2,8 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Töfsingdalens nationalpark (PDF-dokument, 149 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark (PDF-dokument, 2,5 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Stenshuvuds nationalpark (PDF-dokument, 150 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark (PDF-dokument, 3,0 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Sonfjällets nationalpark (PDF-dokument, 150 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark (PDF-dokument, 2,6 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Gotska Sandöns nationalpark (PDF-dokument, 142 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark (PDF-dokument, 2,1 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Dalby Söderskogs nationalpark (PDF-dokument, 148 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark (PDF-dokument, 2,8 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Blå Jungfruns nationalpark (PDF-dokument, 152 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark (PDF-dokument, 444 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Abisko nationalpark (PDF-dokument, 148 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark (PDF-dokument, 448 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Haparanda skärgårds nationalpark (PDF-dokument, 148 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark (PDF-dokument, 460 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Pieljekaise nationalpark (PDF-dokument, 148 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark (PDF-dokument, 439 kB)

Remissvar från SBK gällande förslag för Vadvetjåkka nationalpark (PDF-dokument, 148 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark (PDF-dokument, 2,7 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Djurö nationalpark (PDF-dokument, 152 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark (PDF-dokument, 688 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Färnebofjärdens nationalpark (PDF-dokument, 149 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark (PDF-dokument, 2,5 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande förslag för Tresticklans nationalpark (PDF-dokument, 152 kB)

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Stora Mosse nationalpark NV-09642-11 (PDF-dokument, 120 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande Stora Mosse nationalpark NV-09642-11 (PDF-dokument, 146 kB)

Övriga

Remiss gällande nationell anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39) (PDF-dokument, 181 kB)

Svenska Kennelklubbens remiss gällande nya Grundregler 2017 (PDF-dokument, 360 kB)

SKKs remiss om nya Grundregler - bilaga 1 (PDF-dokument, 435 kB)

SKKs remiss om nya Grundregler - bilaga 2 (PDF-dokument, 142 kB)

Remissvar från Brukshundklubben gällande nya Grundregler 2017 (PDF-dokument, 1 Mb)

Svenskt Friluftslivs inställning till Allemanrätten (PDF-dokument, 135 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande Allemansrätten (PDF-dokument, 114 kB)

Studiefrämjandets Strategiska mål 2016-2021 (PDF-dokument, 267 kB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben gällande Studiefrämjandets strategiska mål 2016-20121 (PDF-dokument, 168 kB)

Remiss Förslag till nya stadgar för Studiefrämjandet (PDF-dokument, 13 MB)

Remissvar från Svenska Brukshundklubben angående nya stadgar för Studiefrämjandet (PDF-dokument, 149 kB)