Många nya uppgifter för frivilliga krafter

Publicerat i: Organisation, Tjänstehund

Coronapandemin, flyktingsituationen 2015 och de senaste årens skogsbränder har visat att välutbildade frivilliga blir mycket viktiga när ordinarie personal inte räcker till. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en myndighet med ansvar för att samordna och stärka beredskapen. Där ingår att stödja frivilligkrafterna.

Klicka här för att läsa artiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och deras syn på utvecklingen av frivilliga försvarsorganisationers roll i civilt försvar med konkreta och aktuella exempel. (PDF-dokument, 225 kB)