Hållbarhetens år – 2022

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Var med och gör skillnad i vår organisation! Sök projektmedel för att öka hållbarheten inom Svenska Brukshundklubben med fokus på det sociala!

BAKGRUND

Förbundsstyrelsen började redan år 2018 diskutera vikten av hållbarhet i vår organisation. Vid kongressen 2019 beslutades att ett nytt fokusområde skulle implementeras. Fokusområdet fick namnet Hållbarhet och definierades som följer:

FOKUSOMRÅDE HÅLLBARHET

Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett socialt-, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa tre områden ska verka tillsammans och skapa hållbarhet i ett större sammanhang.

Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen attityd.

Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljö genom aktiva val i alla delar av vår verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra resurser och verkar för god resurshållning

Efter en omfattande undersökning som gjordes i organisationens alla delar utkristalliserades följande områden som prioriterade och signifikanta:

  • Arbeta för jämställdhet och mångfald i samtliga organisationsnivåer samt motverka diskriminering
  • Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda, funktionärer och anställda
  • Bidra till förbättrad hälsa hund och människa
  • Utbilda ekipage som kan bidra till samhällsnyttiga funktioner
  • Vidareutveckla struktur för att fortsätta utbilda hundförare och fungerande hundar genom våra lokalklubbar
  • Motverka alla former av favorisering och jäv

Förbundsstyrelsens har påbörjat omhändertagandet av dessa områden för implementering i den centrala organisationen men önskar givetvis att alla våra fantastiska föreningar är med på tåget.

För att hjälpa till med detta har förbundsstyrelsen beslutat avsätta medel som våra föreningar kan söka för att arbeta med ett eller flera av dessa områden. Så ta tillfället i akt att vara en bidragande och drivande faktor inom detta viktiga arbete genom att under år 2022 skapa aktiviteter, förändringar och insatser på klubbnivå.

Läs mer om ansökningsprocessen här. (PDF-dokument, 259 kB)