Förändrat upplägg på Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 2022

Gemensamt arrangemang som planerades den 5–6 februari 2022 delas upp i två konferenser.

NYTT!! Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 får det gemensamma arrangemanget som planerats för Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 2022 skjutas upp och senareläggas till nästkommande år.

Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 4 december beslutat att dela upp Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 2022 så att dessa genomförs samma datum men på olika konferensanläggningar i Stockholmsområdet.

Tjänstehunds utbildningsdagar 2022

Arrangemanget genomförs som planerat på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Organisationskonferensen 2022

NYTT!! Gällande organisationskonferensen återkommer förbundskansliet med information om ny konferensanläggning. För denna konferensdel deltar endast 1 deltagare från respektive distrikt/rasklubb.

Covidbevis uppvisas på plats

För deltagande i arrangemangen krävs ett giltigt covidbevis som ska uppvisas på plats. Förbundet följer utvecklingen av covid-19 noggrant och med anledning av densamma kan konferensens upplägg komma att ändras med kort varsel.

Sista anmälningsdag är den 12 december 2021.