Motioner inför års- och fullmäktigemöten 2022

Publicerat i: Organisation

En motion är ett skriftligt förslag till års- eller fullmäktigemöten. Inför möten inom Svenska Brukshundklubben 2022 börjar sista dag att skicka in motioner närma sig.

Motioner inför årsmöten i lokalklubb, rasklubb med en nivå samt regioner i rasklubb med två nivåer ska vara inlämnade senast den 20 oktober till styrelsen.

Motioner inför distriktsfullmäktige ska vara inlämnade senast den 15 november.

Samma datum, den 15 november, gäller motioner från regioner inför fullmäktigemöte i rasklubb med två nivåer.

Information om motioner

Information om motioner och tips hur man skriver en motion finns samlad här.

Information inför möten 2022

Svenska Brukshundklubben har sammanställt en FAQ med frågor och svar inför möten 2022. Du läser FAQ för möten 2022 här.