Inför års- och fullmäktigemöten 2022

Publicerat i: Organisation

Det kan kännas avlägset men nu närmar sig planeringstider inför års- och fullmäktigemöten inom Svenska Brukshundklubben. FAQ (frågor och svar) inför möten 2022 finns samlad på brukshundklubben.se.

Möten 2022

Viktigt att tänka på:

• Kallelser till års- och fullmäktigemöten ska utfärdas senast den 1 januari 2022

• Kallelser ska skickas skriftligen till varje medlem via post, e-post, lämnas personligen eller via medlemstidning/årskalender/motsvarande som distribueras enligt någon av de tidigare nämnda sätten. Det räcker inte med information på hemsida eller sociala medier

• Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben gäller fram till 1 april 2022

• Förening som inte genomförde möte 2021 hanterar två verksamhetsår vid 2022 års möte

• Möten är fysiska.

Motioner

Motioner inför årsmöten i lokalklubb, rasklubb med en nivå samt regioner i rasklubb med två nivåer ska vara inlämnade senast den 20 oktober till styrelsen. Motioner inför distriktsfullmäktige ska vara inlämnade senast den 15 november. Samma datum, den 15 november, gäller motioner från regioner inför fullmäktigemöte i rasklubb med två nivåer. Information om motioner och tips hur man skriver en motion finns samlad här.

Valordning och valberedningens arbete

Valberedningar bör ha påbörjat sitt arbete inför det preliminära förslag som ska presenteras senast den 15 november eller 15 december (beroende på nivå i organisationen). Ta del av detaljerna i föreningens stadgar! Vanliga frågor och svar om valordningen finns samlad i FAQ om valordningen.

FAQ inför års- och fullmäktigemöten 2022

Samlad information och svar på de vanligaste frågorna inför kommande möten finns samlad i en FAQ inför möten 2022.

I övrigt se Svenska Brukshundklubben normalstadgar för ytterligare detaljer inför års- och fullmäktigemöten.