Behörighetsprov patrullhund hemvärn

I samråd med Försvarsmaktens Hundtjänstföreträdare har vi enats om en stabsarbetsplan för implementering av Försvarsmaktens Reglemente Hundtjänst prövning i Svenska Brukshundklubbens administrativa anvisningar, rutiner och regelverk. Planen är att Behörighetsprov patrullhund hemvärn träder i kraft under kvartal 1 2022.

I nuläget har vi genomfört en GAP-analys (analys för att identifiera skillnader mellan nuläge och önskat läge) för att identifiera skillnaderna mellan slutprov och behörighetsprov. Vi uppdaterar Svenska Brukshundklubbens interna dokument, vilka Försvarets Hundtjänstenhet kommer att kvalitetssäkra innan fastställande. Därefter ska information om ändringarna kommuniceras och informeras. Vi ser i dagsläget inget behov av kompetensutbildning då justeringarna är av ringa art. Tidsplan för implementering finns i nedan bild.

Tidsplan för implementering

Nu hoppas jag innerligt att den som har energi över, sträcker ut handen och hjälper till och riktar sin energi framåt. Framåt, mot ett fysiskt år 2022, då förlorad produktion tas igen och vi kan träffas för att ge varandra energi och erfarenheter, se konstruktivt på framtiden - Tillsammans.

Vill Du sträcka ut handen och hjälpa till, undrar du något eller har du förslag på förbättringar?

Då når du mig kvällstid på tel: 0722-311512 alternativt mail: malin.liljesson[at]live.se

Hälsningar
Malin Liljesson

Sammankallande UG Huvudmannaskap