Utdelning av 2020 års förtjänstmedalj

Publicerat i: Organisation

Äntligen har 2020 års mottagare av Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj utdelats till Claes von Gegerfelt, Åsa Lind och Klas Widén

Under normala omständigheter, när kongressen inte är digital, bjuds mottagare av Brukshundklubbens förtjänstmedalj in till kongressmiddagen för utdelning. För 2020 års mottagare har detta tyvärr inte varit möjligt pga. den rådande pandemin.

I avvaktan på fysisk kongress fick FS-ledamot Arne Jonsson uppdraget att utdela förtjänstmedaljen till, de i Skåne tillhörande, medaljörerna Claes von Gegerfelt och Klas Widén. Detta gjordes digitalt biträtt av förbundsordförande Piia Nora i maj.

Förbundsordförande Piia Nora har vidare ombesörjt utdelning av förtjänstmedaljen till Åsa Lind, som även hon tilldelades förtjänstmedaljen i etui och blommor.

Förbundet ser fram emot att kunna bjuda in medaljörerna till en kommande kongressmiddag.

Varmt grattis till 2020 års mottagare av Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj!