Information angående slutprov patrullhund och nytt reglemente

Försvarsmakten har beslutat om ett nytt reglemente fr o m den 1 juni som innehåller nya regler för anlagstest och slutprov patrullhund.

För kursverksamheten betyder det att nya patrullhundskurser ska genomföras enligt reglementet. För kurser som har startats enligt tidigare regler ska tidigare slutprov gälla, så som brukligt vid regelrevideringar.

Försvarsmakten har inte skickat beslutet eller reglementet till Svenska Brukshundklubben. Detta innebär att reglementet inte finns tillgängligt på Svenska Brukshundklubbens hemsida och att det ännu inte finns några utarbetade anvisningar eller protokoll för de nya proven. Slutprov som genomförs enligt reglementet är för närvarande inofficiella och ger inte någon merit hos Svenska Kennelklubben.

Utskottet för samhällsnytta kommer att arbeta för att hantera övergången till nya prov enligt reglementet på bästa sätt utifrån de förutsättningar som getts, och informera om vad som sker. Utskottet kommer också att arbeta vidare med Svenska Brukhundklubbens huvudmannaskap för rekrytering och utbildning av patrullhundar.

Utskottet vill även förtydliga att den remiss som skickats till distrikten från UG huvudmannaskap, om ett försvarsmaktsgemensamt prov, inte har med slutprovet som gällde före 1/6 att göra eller med det nya reglementet utan det är ett förslag till ett i framtiden försvarsmaktsgemensamt prov.

/Utskottet för samhällsnytta