Förlängd dispens för års- och fullmäktigemöten 2021

Publicerat i: Organisation

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att följa Svenska Kennelklubbens förlängda dispenstid för års- och fullmäktigemötens genomförande till 2021-08-31.

Det innebär att de eventuella föreningar inom Brukshundklubbens organisation som av olika anledningar ännu inte genomfört sina års- eller fullmäktigemöten 2021 måste göra det senast den 31 augusti.

Här finns frågor och svar (FAQ) kring års- och fullmäktigemöten 2021.

Här finns Svenska Kennelklubbens information från Föreningskommittén gällande årsmöten.