Tyck till om remissförslag!

En remiss har skickats till distrikten med förslag på ett försvarsmaktsgemensamt certifikatprov patrullhund.

Du som medlem har möjlighet att via ditt distrikt inkomma med synpunkter på förslaget.

Vill du vara med och påverka så kontakta ditt distrikt för mer information så snart som möjligt då distrikten ska skicka in sina svar på remissen till kansliet senast den 22 juni.