Reviderade grundstadgar 2021-07-01

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har reviderats och fastställts av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté. De nya grundstadgarna gäller fr.o.m. 2021-07-01.

Efter beslut av en enhällig kongress den 8 maj skickades reviderade grundstadgar för Svenska Brukshundklubben in, och har nu alltså fastställt av Föreningskommittén.

Förändringar i grundstadgarna

Revideringen av grundstadgarna innebär mindre textjusteringar samt förtydliganden i valordningen i grundstadgarnas § 10.

De genomförda förändringarna framgår genom färgmarkeringar i, inför kongressen 2021 framlagt, förslag från förbundsstyrelsen. FS förslag nr 2 finns att läsa här på vår sida för kongresshandlingar på brukshundklubben.se.

Grundstadgar

Här finns såväl nu gällande som kommande grundstadgar för Svenska Brukshundklubben.