I helgen är det kongress!

Svenska Brukshundklubbens kongress, som genomförs varje år och är vårt högst beslutande organ, genomförs i helgen. Deltar gör distrikt och rasklubbar som representanter för alla våra medlemmar.

Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, lägga upp riktlinjer för verksamheten.

Kongressen genomförs 2021, med anledning av den rådande situationen med covid-19, som ett digitalt fullmäktigemöte på distans genom videokonferens med de digitala verktygen Zoom och VoteIT.