Inställt försvarsmaktsmästerskap

Utskottet för samhällsnytta har beslutat att ställa in försvarsmaktsmästerskapet 2021 på grund av den pågående pandemin.

På grund av nuvarande situation med Covid-19 görs bedömningen att det inte går att arrangera distriktsmästerskap och försvarsmaktsmästerskap på ett smittsäkert sätt och enligt myndigheternas rekommendationer. Utskottet har därför beslutat att ställa in årets mästerskap.

/Utskottet för samhällsnytta