Fortsatta restriktioner

Utskottet för samhällsnytta har beslutat förlänga de nuvarande generella restriktionerna för tjänstehundsverksamheten - till och med den 4 juli, men viss verksamhet kan genomföras.

Utskottet har tidigare fattat beslut om restriktioner för patrullhunds- och räddningshundverksamheten och förlängt dessa vartefter. Beslutet förlängs nu fram till och med den 4 juli.

Läs här om det tidigare beslutet som nu förlängts.

OBS! Läs nytt beslut här, per 20/5, om lättnader som ersätter ovanstående beslut.

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen