Period med restriktioner för lösa hundar börjar

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Idag startar den tidsperiod, 1 mars – 20 augusti, som innebär restriktioner för lösa hundar i skog och mark. Som hundägare är vi skyldiga att ha koll på lagen och följa den för att värna om vilda djur som föder ungar denna period.

1 mars – 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Även under resten av året ska hundar hållas under god uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Syftet med lagparagrafen är att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när de får sina ungar. Du är därför skyldig att se till att din hund inte springer lös i marker där det finns vilt, vilket betyder att du behöver ha den kopplad eller under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Vår tolkning är att det inte nödvändigtvis betyder att hunden alltid måste vara kopplad. I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel. Regeringen kan meddela föreskrifter och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

Kommunernas egna föreskrifter

Förutom ovan nämnda lag har varje kommun egna föreskrifter som kan innebära att du alltid måste ha hunden kopplad. Ta kontakt med din kommun för att ta del av de regler som gäller lokalt. Hundförbud eller koppeltvång gäller till exempel ofta för offentliga parker, naturreservat, lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser.

Ha alltid hunden under uppsikt

Även övrig tid på året är det viktigt att tänka på att alltid ha hunden under god uppsikt. Känner du inte dig helt säker på inkallningen av din hund, ta det säkra före det osäkra och behåll din hund kopplad eller i lina.

Som hundägare har vi strikt hundägaransvar vilket betyder att vi alltid är ansvariga för vad våra hundar gör, oavsett om vår hund har blivit provocerad eller inte.

Dispens för Svenska Brukshundklubben

Genom dispens från Länsstyrelserna har Svenska Brukshundklubben tillstånd att få genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med lösgående hundar från 1 mars till 20 augusti. Läs mer om vår dispens på sidan dispens för träning och tävling.

Läs mer

Tillsynslagen – Svenska Kennelklubbens sammanfattning

Hundar i naturen – Naturvårdsverkets webbplats