Nätbaserade föreläsningar för ungdomar i FFO

Publicerat i: Tjänstehund, Patrullhund, Räddningshund, Föreläsning

Försvarsutbildarna har tagit fram nätbaserade föreläsningar som är anpassade för ungdomar som är medlemmar i en frivillig försvarsorganisation.

Samtliga föreläsningar finns publicerade på deras hemsida och det är även där man anmäler sig.

https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/natbaserade-forelasningar/

Mönstring, värnplikt samt pliktlagen

En representant från Plikt- och prövningsverket berättar om hur mönstring går till med olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Under föreläsningen förklaras även vad värnplikt och totalförsvarsplikt innebär.

Föreläsare: Inskrivningshandläggare från Plikt- och prövningsverket

Datum: 2021-03-31
Tid: kl 18.00-19.30

Att vara reservofficer

Under föreläsningen får du information om vilka möjligheter och utbildning det finns för att bli reservofficer samt vad det innebär att vara reservofficer i Försvarsmakten.

Föreläsare: Lennart Bergström, medlem i Rosig Göteborg (en förening i Försvarsutbildarna Göteborg) samt företrädare för Militärhögskolan som ansvarar för Reservofficersutbildningen.

Datum: 2021-04-07
Tid: 18.00-19.30

Cyberförsvaret

En representant från Försvarsmakten kommer att berätta om vad cyberförsvar är, vad en cybersoldat gör och hur Försvarsmakten arbetar med cyberfrågor.

Cybersoldat är en av de befattningar som är möjliga att söka om du blir uttagen för att göra värnplikt.

Föreläsare: Charlotta jobbar på Försvarsmaktens högkvarter med bl a cyberfrågor.

Datum: 2021-04-21
Tid: 18.00-19.30