Kallelse till 2021 års digitala kongress

Publicerat i: Organisation

Svenska Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar hälsas varmt välkomna till 2021 års digitala kongress. Kallelse har skickats ut per e-post till adress hämtad ur medlemssystemet Medlem online.

Datum: 8 maj huvudsaklig förhandlingsdag, 9 maj reservdag
Plats: Zoom och VoteIT (det senare vid ev. votering)
Tid: Lördagen den 8 maj kl. 09:00–16:00
Söndagen den 9 maj kl. 09:00–15:00 (vid behov)

Sista anmälningsdag av delegater till kongressen är den 26 mars.

Viktiga datum

26 mars - Sista anmälningsdag av delegater till kongressen
5 april - Sista dag för inlämnande av synpunkter på verksamhetsberättelse 2020 och kongresshandlingar.
5 april - Sista anmälningsdag till diskussionsforumen
15 april - Diskussionsforum 1
22 april - Diskussionsforum 2

Förberedande diskussionsforum

De förberedande diskussionsforum som genomfördes inför kongressen 2020 föll väl ut och förbundsstyrelsen bjuder återigen in distrikt och rasklubbar till två frivilliga och förberedande diskussionsforum inför kongressen 2021. Förhoppningen är att dessa forum ska ge möjlighet till givande och förberedande diskussioner inför de beslut som ska fattas på kongressen.

Till diskussionsforumen har distrikt och rasklubbar möjlighet att anmäla en (1) representant per forum. Inbjudan med mer detaljer kring diskussionsforumen skickades ut tillsammans med kongresskallelsen till d.

Diskussionsforum 1

15 april

Verksamhetsberättelse 2020, ekonomi och uppföljning av organisationskonferens 2021

Diskussionsforum 2

22 april

Verksamhetsplan med fokusområden inkl. budget, förbundsstyrelsens förslag och motioner

Anmälan

Sista anmälningsdag för delegater från distrikt och rasklubbar till kongressen är den 26 mars. OBS Ändrat datum! Se kallelse för mer information.

Sista anmälningsdag för representanter för distrikt och rasklubbar till förberedande diskussionsforum är senast den 5 april. Se inbjudan för mer information.

Kongresshandlingar

Digitala kongresshandlingar finns från den 10 mars publicerade här på hemsidan.

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2020 samt övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa skickas till organisationssekreteraren senast den 5 april. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Samlingssida för kongressen

Samlad information kring kongressen finns att läsa här på hemsidan.

Varmt välkomna!