Information om GU-F 2021 med hänsyn till bedömd "pandemiutveckling"

Information från Försvarsutbildarna angående Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) som planeras att genomföras under 2021.

Då situationen avseende pandemins utveckling och vaccination i nuläget är mycket oklar måste vi vidta åtgärder för att möjliggöra för så många som möjligt att genomföra GU-F under året.

Kurserna kommer därför att, vid behov, anpassas utifrån rådande läge och vad Folkhälsomyndigheten samt Försvarsmakten rekommenderar avseende riskhantering mm.

Klicka här för att läsa informationen från Försvarsutbildarna. (PDF-dokument, 215 kB)

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Försvarsutbildarna via utbildning[at]forsvarsutbildarna.se eller 08-587 742 20

krisinformation.se