Tjänstehundsverksamhet från och med den 1 mars

Utskottet för samhällsnytta har beslutat om fortsatta generella restriktioner för tjänstehundsverksamheten till och med den 30 maj, men viss verksamhet kan genomföras.

För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Håll dig uppdaterad här på hemsidan vad som gäller för SKK-organisationen just nu.

Inställd verksamhet

Utskottet för samhällsnytta har tidigare ställt in all verksamhet till och med den 28 februari och i nuläget är det svårbedömt när vi kommer kunna starta upp verksamheten igen. Därför har utskottet beslutat att verksamheten rent generellt ska fortsätta att vara inställd ytterligare en månad, det vill säga till och med den 31 mars. Beslut om kommande verksamhet därefter fattas löpande månadsvis utifrån rådande läge avseende pandemin.

Nytt beslut fattat om förlängning t o m 4 juli.

Prioriterad verksamhet

Dock anser utskottet att det är av stor vikt att pågående grundkurser patrullhund och räddningshund ges möjlighet att genomföras samt att även planerade anlagstester och slutprov patrullhund, och lämplighetstester, delprov och certifikatprov räddningshund ska kunna genomföras. Det måste då ske utifrån gällande restriktioner och utskottet har gett UG prov RH, UG utbildning RH samt produktionsledaren och försvarsmaktsombuden i uppdrag att se över pågående och planerad verksamhet för att finna alternativa lösningar för genomförande, i dialog med instruktörer och kurschefer för berörda kurser.

Till exempel bedömer utskottet att anlagstesterna är möjliga att genomförbara under förutsättning att dessa riskbedöms, att vi förbereder all pappersexercis innan, är utomhus och kallar ekipage rullande så att vi aldrig är mer än 8 personer totalt på plats. Kurser som är planerade som internat kan flyttas fram eller genomföras som traditionell kurs utomhus, med färre deltagare vid kurstillfällena. Både informationsmöten och uppstartsmöten inför kurs kan genomföras digitalt för att korta ner startsträckan när vi väl får möjlighet att starta ordinarie kursverksamhet igen.

Övrig verksamhet

All övrig verksamhet så som hundförarutbildningar, kompletteringsutbildningar, NR-helger etc ställs in, flyttas fram eller genomförs digitalt.

Nya riktlinjer och beslut

Ovanstående beslut kan komma att ändras med kort varsel beroende på myndigheters beslut och rekommendationer, hänsyn ska också tas till regionala allmänna råd samt SKK:s och SBK:s beslut om verksamhet.

/Utskottet för samhällsnytta

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen