Patrullhundsverksamheten engagerar många

Svenska Brukshundklubben har tillskrivit Försvarsmakten för ett klargörande beträffande innehållet i huvudmannaskapet hundtjänst.

Svenska Brukshundklubben har i uppdrag, som frivillig försvarsorganisation med huvudmannaskap för sakområdet hundtjänst, att producera och leverera grundutbildade ekipage till Försvarsmakten. I uppdraget ingår att rekrytera, utbilda, kontrollera och leverera.

Omfattningen av huvudmannaskapet för de frivilliga försvarsorganisationerna har sedan 2007 inneburit att planera, genomföra, utvärdera, utveckla samt företräda frivilligverksamheten gentemot Försvarsmakten inom ramen för sakområdet.

Vid tjänstehunds utbildningsdag den 13/2 framkom att Försvarsmakten avser att införa ett nytt reglemente gällande hundtjänst från och med den 1/4, som kommer inkludera prövning av patrullhundar. Detta har skett utan samråd med Svenska Brukshundklubben och är något som vi inte stödjer. Då prov av hundar inför patrullhundskurs, genomförande av patrullhundskurs samt slutprov av patrullhundskurs är en del av Svenska Brukshundklubbens verksamhet kan den aldrig omfattas av något reglemente. Svenska Brukshundklubben, som är en civil organisation, lyder under Svenska Kennelklubben och har därmed att förhålla sig till deras stadgar samt bestämmelser gällande prov och utbildning.

Vi är många som är starkt engagerade och vill vara med och påverka utvecklingen av tjänstehundsverksamheten inom Svenska Brukshundklubben. Det är positivt, men det engagemanget ryms inom Svenska Brukshundklubben och styrs inte av någon myndighet.

Svenska Brukshundklubben har ingått en överenskommelse med Försvarsmakten om att ta fram ett förslag till ett försvarsmaktsgemensamt prov för patrullhundar. Detta med anledning av kommande utvidgat behov av tjänstehundar, bland annat till Flygvapnet. Förslaget är under utarbetande och kommer inom kort att skickas ut på remiss till distrikten. Överenskommelsen är ingången med de avdelningar/funktioner inom Försvarsmakten som Svenska Brukshundklubben ska dialogisera uppdrag, utveckling och revideringar med.

/Utskottet för samhällsnytta