Utbildning i digitala årsmöten via Studiefrämjandet

Publicerat i: Organisation

Många föreningar inom Svenska Brukshundklubben genomför i år sitt allra första digitala års- eller fullmäktigemöte. Ta chansen att få lite extra kunskap inför ert möte!

Studiefrämjandet kommer framöver via sina avdelningar arrangera utbildningar i hur man genomför digitala årsmöten.

Utbildningarna erbjuds de föreningar som Studiefrämjandet samarbetar med.

Om utbildning saknas på din ort ta kontakt med Lisa Malmgren på Studiefrämjandet riksförbund på e-post lisa.malmgren(a)studieframjandet.se.

Studiefrämjandets hemsida.

Studiefrämjandet logga