Reviderade grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har reviderats och fastställts av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté, och gäller fr.o.m. 2021-01-01.

Efter beslut av en enhällig kongress den 24 oktober 2020 har reviderade grundstadgar för Svenska Brukshundklubben nu fastställt av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté.

De aktuella förändringarna framgår genom färgmarkeringar i förbundsstyrelsens förslag 2A vid kongressen 2020 som finns att på vår sida för kongresshandlingar här på hemsidan.

En organisation som värnar friluftslivet och allemansrätten

Grundstadgarna är justerade avseende tydliggörandet att Svenska Brukshundklubben är en friluftsorganisation. Vi är stolta över att få vara en medlemsorganisation till Svenskt Friluftsliv som har i uppdrag att värna friluftslivet. I våra grundstadgar har det varit otydligt att vi är en organisation som värnar friluftslivet och allemansrätten. Detta har nu förtydligats i grundstadgarna.

Komplettering i valordning

Med anledning av Brukshundklubbens reviderade grundstadgar gällande valordning 2019, § 10 Moment 2, har Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tidigare beslutat om justering av grundstadgarna avseende detaljer kring möjlighet att öppna nomineringsperiod vid synnerliga skäl. Justeringen i grundstadgarna är en formalitet.

Nu gällande grundstadgar

Här återfinns nu gällande grundstadgar för Svenska Brukshundklubben.