Räddningshundverksamhet 2021

Här hittar ni en preliminär planering för räddningshundverksamheten 2021.

6-7 mars KU Domare
6 mars Delprov 2 och certprov
19-21 mars NR-helg 1

2-5 april Delprov 2 och certprov
9-11 april NR-helg 2
9-11 april Provledareutbildning

15-16 maj NRT
22-30 maj RHFU inkl NRT

12-13 juni NRT

3-5 september NR-helg 3

8-10 oktober NRT
22-24 oktober NR-helg 4
30 oktober-7 november RHFU inkl NRT

13-14 november Katastrofövning

KU Instruktörer datum ej bestämt än.

Vårens datum kan komma att flyttas pga Covid-19, beslut tas efterhand.

krisinformation.se