Digital kongress 2021

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har med anledning av den rådande situationen med covid-19 beslutat att även 2021 års kongress kommer att genomföras digitalt.

Kongressen genomförs den 8 – 9 maj som ett digitalt fullmäktigemöte på distans, i enlighet med Svenska Kennelklubbens riktlinjer, genom videokonferens med de digitala verktygen Zoom och VoteIT.

Höstens lyckade digitala kongress får därmed en digital uppföljare med förhoppning om att samhällssituationen ser annorlunda ut 2022 så att förbundet då äntligen kan få arrangera en fysisk kongress igen.

Inför kongressen kommer förberedande diskussionsforum att genomföras för distrikt och rasklubbar.

Mer information om genomförande och anmälan skickas i kallelse till distrikt och rasklubbar.

Information om kongressen, kongresshandlingar och detaljer inför det digitala fullmäktigemötet kommer att läggas upp på hemsidan.