Beställ Zoom-konto till klubben!

Publicerat i: Organisation

Förbundet erbjuder distrikt, rasklubbar och lokalklubbar en möjlighet att bedriva verksamhet på distans via verktyget Zoom.

Nästa beställning och utfärdande av licenser kommer att ske den 17:e januari.

Mer info här