Beställ Zoom-konto till klubben!

Publicerat i: Organisation

Förbundet erbjuder distrikt, rasklubbar och lokalklubbar en möjlighet att bedriva verksamhet på distans via verktyget Zoom.

Nästa beställning och utfärdande av licenser kommer att ske den 8:e februari.

Mer info här

OBS! Tänk på att maila mötesinformation till berörda, lägg inte upp möteslänkar och lösenord offentligt på era hemisdor, Facebook e.dyl. om ni vill undvika objudna gäster på era möten.