Valberedningen har lämnat sitt preliminära förslag

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Den centrala valberedningen har, i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, lämnat sitt preliminära förslag inför organisationskonferensen samt kongressen 2021.

Valordning

Senast den 1 januari ska valberedningen enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och valordningen i § 10 presentera ett preliminärt förslag på personer att väljas till förbundsstyrelsen vid kongressen i maj.

Distrikt och rasklubbar har möjlighet att nominera ytterligare personer

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari 2021, efter styrelsebeslut, enligt den nya valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information på den nomineringsblankett som publiceras i anslutning till valberedningens förslag.

Fortsatt hantering inför valberedningens slutliga förslag

Ev. ytterligare nomineringar ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen där dialog och diskussion förs mellan organisation och valberedning. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valbara på kongressen

Valbara personer vid kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Valberedningen informerar

Valberedningen har en egen informationssida på vilken du hittar bl.a. valberedningens sammansättning och arbetssätt.

Valberedningens preliminära förslag

Här presenteras det preliminära förslaget från valberedningen. Längre fram kommer även det slutgiltiga förslaget på förbundsstyrelse från valberedningen samt övriga kongresshandlingar att presenteras här på hemsidan.