Inställd tjänstehundsverksamhet

All tjänstehundsverksamhet ställs in till och med den 28 februari 2021.

Utifrån att den pågående smittspridningen av Covid-19 har nått en mycket kritisk nivå och statsministern med flera har påtalat allvaret i situationen, har utskottet för samhällsnytta beslutat att förlänga tidigare fattat beslut om att ställa in all tjänstehundsverksamhet. Beslutet gäller till och med den 28 februari 2021.

Tjänstehundsverksamheten är viktig och prioriterad men nu måste vi alla ta vårt samhällsansvar!

/Utskottet för samhällsnytta

Tillsammans kan vi bromsa smittan