Distriktsutbildning tjänstehund

Sitter du i styrelsen för klubb eller distrikt eller är du ny som tjänstehundsansvarig? Nu kan vi erbjuda en digital distanskurs för dig som behöver det i din roll som förtroendevald eller som bara är nyfiken och vill veta mer.

Syfte

Huvudsyftet med kursen är att ge nya tjänstehundsansvariga och övriga förtroendevalda personer i distrikt och klubbar kunskaper om hur SBK:s tjänstehundsverksamhet är uppbyggd samt informera om gällande regler och rutiner. Även personer med lång erfarenhet kan ha nytta av kursen då saker hela tiden förändras och man kan behöva uppdateringar på en del områden. Vi försöker hålla kursen så aktuell som möjligt så man enkelt kan återvända till kursen om man behöver kolla upp någonting.

Innehåll

Kursen behandlar många olika delar som bland annat ekonomi, rekrytering till kurs, administration av kurs och prov, distriktens roll samt SBK som frivillig försvarsorganisation.

Målgrupp

Tjänstehundsansvariga i distrikt och klubbar samt övriga förtroendevalda (t ex ordförande, sekreterare eller kassör i styrelsen).

Tid

Kursen har inga deadlines utan du kan genomföra den i ditt eget tempo.

Utbildningsplattform

Kursen finns på Försvarsmaktens digitala utbildningsplattform https://fm.itslearning.com/. I anmälan nedan får du ange om du behöver ett konto där eller om du redan har ett.

Intyg

Vi man ha ett intyg på genomgången kurs så får man göra ett skriftligt prov, på samma plattform, där man dokumenterar sina kunskaper.

Efter genomfört prov skickar vi en fin give-away till dig.

Övrigt

Kursen är kostnadsfri men medlemskap hos SBK är ett krav.

Anmälan

Du anmäler dig i formuläret nedan. Du kommer först få ett automatiskt mail att vi tagit emot din anmälan. Därefter kommer du få ett antagningsbesked med mer information.

Kontrollera att du skrivit rätt e-postadress då bekräftelse på din anmälan skickas via e-post.
Ange om du har ett konto sedan tidgare på Försvarsmaktens plattform its learning Obligatoriskt