Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 - Frågor & svar

Publicerat i: Organisation

Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten. Vi presenterar en FAQ med frågor och svar inför möten 2021.

Svenska Kennelklubbens beslut och riktlinjer

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har fattat ett antal beslut som påverkar års- och fullmäktigemöten 2021. Kennelklubbens beslut och information presenteras på skk.se.

Viktiga skillnader inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 inom Brukshundklubben

  • Möjlighet att skjuta upp års- och fullmäktigemöten 2021
  • Kallelser behöver INTE gå ut innan den 1 januari
  • Kallelser ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet
  • Möten under 2021 ska genomföras senast den 30 juni
  • Möten ska uppfylla Svenska Kennelklubbens krav
  • Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben
  • Digitala möteslösningar

För samtliga detaljer vänligen läs Svenska Kennelklubbens beslut och riktlinjer samt Brukshundklubbens FAQ (se nedan).

Brukshundklubben förenklar för föreningsarbete och möten under 2021 genom dispenser

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om dispenser från organisationens normalstadgar som kommer att gälla under en tidsbegränsad period. Dispenserna gäller antal medlemsmöten, förenklad hantering för ändringar i stadgar, omkonstituering inom styrelse samt möjlighet till fullmaktsröstning. Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. För mer information om hur dispenserna används i praktiken se nedan angivna FAQ.

FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

För att stötta organisationens medlemmar och förtroendevalda har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren samt rutiner i en FAQ (FAQ - Frequently Asked Questions) och hoppas att dessa ska kunna vara många behjälpliga.

Läs FAQ inför årsmöten, fullmäktigemöten och medlemsmöten 2021 här.