Utskottet för organisation behöver förstärkning av ideell kraft!

Utskottet för organisation är en central del inom Svenska Brukshundklubben. Genom sitt arbete påverkar utskottet fundamentala delar inom organisationen. Det handlar bl.a. om stadgar, etik och policyer, värdegrund, föreningssupport och utbildning av förtroendevalda. Är du en person med kunskaper inom ideell förening och har viljan att påverka? Då kanske det är just dig vi söker!

Vi söker dig som

  • Är eller har varit föreningsaktiv.
  • Har kunskap om organisationen.
  • Vill vika delar av din fritid åt det ideella arbetet.
  • Är villig att tillsammans med andra driva organisationen framåt.
  • Sympatiserar med våra värderingar.

Du får

  • Chans att utveckla dina kunskaper inom organisation och förening.
  • Jobba i ett team med likasinnade.
  • Påverka utfallet av Svenska Brukshundklubbens organisationsarbete.
  • Se hur det centrala arbetet i en ideell organisation fungerar inifrån.
  • En ny merit i ditt CV som väger tungt hos framtida arbetsgivare.

Svenska Brukshundklubbens centrala organisation

Förbundsstyrelsen har till sin hjälp fem utskott utöver det verkställande utskottet.

Varje utskott arbetar var för sig med sina olika verksamhetsområden. Förbundsstyrelsen utser medlemmar i de olika utskotten som var för sig leds av en förbundsstyrelseledamot.

Anmäl ditt intresse idag

Skriv en personbeskrivning av dig och de kunskaper och erfarenheter som du skulle kunna bidra med.

Anmäl ditt intresse till utskott.organisation@brukshundklubben.se.

Frågor

Eventuella frågor besvaras av utskottets handläggare Nathalie Mårtensson,
08-505 875 24 eller nathalie.martensson@brukshundklubben.se.