Nya restriktioner avseende Covid-19

Corona-pandemin har fått ny fart i samhället med varierande restriktioner från Folkhälsomyndigheten och våra uppdragsgivare. Vissa tjänstehundsverksamheter kan dock fortgå.

Verksamheterna anlagstest, patrullhundkurs, slutprov, räddningshundkurs och prov, RHFU, NRT, NR-träning och funktionskontroll är av SBK bedömda som samhällsviktiga och kan fortgå under förutsättning att en riskanalys är genomförd och inskickad senast 10 dagar innan planerat genomförande. Än viktigare är det att åtgärderna i riskanalysen efterlevs och att vi tillsammans tar ansvar och påminner varandra. Viktigast av allt, ta ditt personliga ansvar. Stanna hemma om du har symptom, hosta/nys i armvecket, upprätthåll en mycket god handhygien och var rädd om varandra!

Viktigt att veta är att det finns lokala variationer, personliga skäl, direktiv från arbetsgivare, restriktioner från MR, övningsfält eller liknande som gör att vissa aktiviteter kan komma att ställas in även om de är bedömda som samhällsviktiga. I dessa fall är vår interna dialog viktig och att vi tillsammans försöker hitta säkra lösningar för genomförande av samhällsviktiga aktiviteter. och inte letar kryphål för att genomföra övrig verksamhet. All annan verksamhet som informationsmöten, prova på dagar och liknande ställs in i de regioner med särskilda restriktioner.

/Utskottet för samhällsnytta

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen