Lokala restriktioner påverkar Svenska Brukshundklubbens verksamheter

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Med anledning av att coronapandemin tagit ny fart har myndigheter och regeringen infört nya restriktioner. Även lokala restriktioner har införts i regioner där smittan sprids som mest.

För Svenska Brukshundklubben skapar det olika förutsättningar för landets olika distrikt, ras- och lokalklubbar. Utöver det påverkas SBK:s verksamhet av de restriktioner som Svenska Kennelklubben inför.

Lokala restriktioner

Med anledning av att fler och fler regioner inför lokala restriktioner gällande Covid -19 så uppmanar vi våra klubbar att följa de lokala anpassningarna nogsamt och göra de lokala justeringar som krävs. Det är viktigt att distrikt, rasklubbar och lokalklubbar tydligt kommunicerar med sina medlemmar och deltagare vilka åtgärder man vidtar.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse hoppas också på förståelse för att olika delar av landet, har olika förutsättningar för att bedriva verksamhet. Mer om det kan du läsa i förbundsstyrelsens skrivelse till organisationen med uppmaning att hålla i och hålla ut.

Mer information hos SKK

Länk till alla regioner finner du här

Gör riskanalys och undvik inomhusaktiviteter

SBK uppmanar distrikt, ras- och lokalklubbar att fortsatt vara restriktiva med inomhusaktiviteter då det kan innebära en större risk för smittspridning. Förbundet har beslutat att ställa in alla centralt arrangerade fysiska konferenser och möten under resten av 2020. I den mån det är möjligt kan ett urval istället arrangeras digitalt.

Inför varje planerat arrangemang uppmanas arrangörer att göra en riskanalys och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/.

Års- och fullmäktigemöten under 2021

SKK:s föreningskommitté avråder under rådande omständigheter fortsatt från fysiska årsmöten. Avrådan sker mot bakgrund av medlemmars olika förutsättningar att delta i möten och de goda möjligheter som finns för att genomföra årsmöten digitalt. All information om beslut kring års- och fullmäktigemöten hittar du här.

Riskgrupper

SKK ändrade sina restriktioner 26 oktober gällande riskgrupper och deltagande i verksamhet. Detta innebär att Svenska Brukshundklubben har att följa samma restriktioner.

Beslutet säger:

"CS har även beslutat att anpassa SKKs rekommendationer gällande riskgrupper till de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär att inga ytterligare restriktioner ska gälla personer ur riskgrupp än de som gäller samtliga personer i Sverige."

Mer information hittar ni på följande länkar:
https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/10/skk-lattar-pa-restriktioner/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/viktigt-att-alla-tar-ansvar-nar-allmanna-rad-andras-for-personer-som-ar-70-ar-och-aldre/.

Du hittar den samlade informationen om aktuellt läge kring Corona på https://www.brukshundklubben.se/corona.