Uppdaterade riktlinjer för tjänstehundsverksamheten

Folkhälsomyndigheten har ändrat de allmänna råden för personer som är 70 år och äldre. Utskottet för samhällsnytta uppdaterar därför de riktlinjer som gäller för tjänstehundsverksamheten.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Det innebär att personer som är 70 år och äldre nu återigen kan delta i tjänstehundsverksamheten. Men, det betyder att det är extra viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Observera att även de skärpta allmänna råden för ett flertal regioner, som folkhälsomyndigheten har beslutat om, ska iakttas.

Riktlinjer för tjänstehundsverksamheten.

Länk till folkhälsomyndighetens webbplats angående att de allmänna råden ändras för personer som är 70 år och äldre.

Föreskrifter och allmänna råd om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen