Förbundsstyrelsen omvald vid årets digitala kongress

Samtliga personer som ingått i förbundsstyrelsen sedan maj 2019 har valt att ställa upp för omval. I den nya valordningens nomineringsprocess inkom det inte några ytterligare namnförslag.

Kongressens delegater klubbade snabbt igenom omvalen i sittande förbundsstyrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Även samtliga revisorer valdes om.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Piia Nora, förbundsordförande
Anneli Hultman, 1:e vice ordförande
Barbro Olsson, 2:e vice ordförande
Lars Carlborg, skattmästare
Fredrik Berg, ledamot
Bengt Blomqvist, ledamot
Stefan Dahlhielm, ledamot
Arne Jonsson, ledamot
Anders Östling, ledamot
Åsa Tiderman, suppleant
Peter Jakob, suppleant
Gunilla Andersson, suppleant

Vi önskar förbundsstyrelsen varmt lycka till i sitt fortsatta arbete!

Mer information om förbundsstyrelsen hittar du här.

Förbundets revisorer omvalda

Kongressen gick på valberedningens förslag och valde även om samtliga revisorer.

Revisorer

Kerstin Hedberg, ordinarie
Klas Nordblom, ordinarie
Peter Olofson, suppleant
Göran Tillberg, suppleant