Kostnader kring försäkringsavgifter

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse står för kostnader gällande den kollektiva personolycksfallsförsäkringen för medlemmar under 2020.

Förbundsstyrelsen arbetar för att främja klubbarnas verksamhet och förbundskansliets uppdrag är att arbeta för en god medlems- och klubbservice. I det ingår bland annat att underlätta administrationen, skapa god ekonomi och bistå med information. Ett led i detta är att förbundsstyrelsen har tagit en del ekonomiska beslut för att främja klubbarnas ekonomi.

Svenska Brukshundklubben erbjuder alla medlemmar en kollektiv personolycksfallsförsäkring om någon skulle skada sig i samband med Brukshundklubbens aktiviteter. Detta är en medlemsförmån och ger trygghet för våra medlemmar och klubbar att kunna delta i och bedriva verksamhet. Ras- och lokalklubbar står i regel för dessa kostnader för sina medlemmar. För att minska den ekonomiska belastningen på klubbar under coronapandemin kommer förbundet stå för dessa kostnader under 2020.