Info om anställning vid insats med NUSAR

Information om förändrade anställningsförhållanden för hundförare vid insats med Sök och räddning (NUSAR).

Bakgrund

Under många år ingick hundekipage som utbildats av SBK i MSB:s resursbas. Hundekipagen var en del av sök- och räddningsstyrkan SWIFT USAR. För ett par år sedan gjordes den internationella SWIFT USAR styrkan om till en nationell förstärkningsresurs – NUSAR. I anslutning till detta togs även ett beslut om att ta bort hundekipagen från MSB:s resursbas då det istället hänvisades till att hundekipagen organiseras och anställs enligt befintliga rutiner för frivilliga försvarsorganisationer.

Under de år som resursen varit i drift nationellt har det framkommit några osäkra moment kopplat till denna hantering, där det bland annat funnits en osäkerhet kring anställningsförfarandet för hundförarna. MSB har därför beslutat att ta tillbaka arbetsgivaransvaret för hundförarna vid insats och vid utbildning och övning som arrangeras av MSB.

Vad förändringen innebär

  • Hundförare kommer bli en del av MSB:s resursbas och behöver registrera sig på MyPages.
  • Vid insats är det MSB som larmar ut hundförare. MSB gör i samråd med SBK ett urval inför anställning.
  • Vid insats är hundföraren anställd av MSB och via anställningen ingår försäkring för hundföraren.
  • MSB som arbetsgivare har arbetsmiljöansvar.
  • Viss komplettering av personlig utrustning kommer göras.
  • MSB bjuder in till utbildningar och övningar som MSB arrangerar. Under utbildning och övning är hundföraren anställd av MSB och erhåller ersättning.

SBK fortsätter ansvara för att genomföra utbildningar och övningar i SBK:s regi och har fortsatt ansvar för hundens utrustning. Riktlinjen är fortsatt att hunden ska hälsoundersökas årligen och intyg på detta lämnas till SBK. Hundföraren fortsätter ansvara för att ha sin hund försäkrad. SBK täcker kostnader för självrisk vid skada i samband med utbildning och övning.

Ytterligare information

Ytterligare information om denna förändring har skickats direkt till hundförarna.