Förbundets valberedning är vald

I valberedningen valde kongressen idag in tre nya personer och valberedningen fick en ny sammankallande i Åsa Lind som suttit som ledamot i valberedningen i många år.

Valberedning

Åsa Lind, sammankallande
Anders Brorsson
Anna Persson
Peter Sjöberg
Helén Wallman (mandat kvar till kongressen 2021)

Per Mortensen, Yvonne Brink och Klas Widén har valt att avsluta sina uppdrag i förbundets valberedning och vi vill rikta ett stort tack för deras insatser under åren.

Mer information om valberedningen hittar du här.

Vill du läsa presentation av de nyinvalda personerna i valberedningen så hittar du dem här i den förberedande valberedningskommitténs förslag.