D-HUS Konferens 14 nov 2020

Utskottet för Hundägarutbildning bjuder in utbildningsansvariga i distrikten till digital D-HUS konferens den 14 november.

kl. 9:00 – 12:00 via Zoom

Anmälan

Agenda

  • Kort information från utskottet
  • Inkomna frågor från distrikten
  • Arbete med samsyn kring validering av instruktörer

Frågor från distrikten anmäls via anmälningsformuläret.

Förbered er gärna genom att prata med era klubbar hur en validering av instruktörer skulle kunna se ut. Konferensen sker digitalt via Zoom vilket innebär att vi bjuder in en (1) deltagare för varje distrikt. Vi kommer att utnyttja möjligheten med virtuella grupprum i samband med punkten validering av instruktörer.

Du behöver tillgång till en dator med stadig internetuppkoppling och headset (fungerar utmärkt med headset som följer med de flesta mobiltelefoner idag).

Länk till Zoom-mötet med inloggningsuppgifter skickas ut via mail till anmälda deltagare veckan innan mötet.

Varmt välkomna!

Anmälan