Nystart för utveckling av SBK Tävling

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Då oenigheterna med den anbudsvinnande leverantören av det nya tävlingssystemet drar ut på tiden har förbundsstyrelsen beslutat att gå vidare med utveckling tillsammans med befintlig leverantör.

En stor förtjänst i detta är att denne leverantör har kompetens och erfarenhet inom den komplexa struktur vår organisation omfattas av. Samarbetet kommer innebära stora förändringar där befintligt system i stora delar byggs om för att kunna anpassas till ett modernt och flexibelt system.

I den första fasen kommer arrangörernas administratörssidor utvecklas och förbättras. Under utvecklingsprocessen kommer SBK Tävling:s front också få ett nytt utseende och förbättrad användarupplevelse.

Under tiden utvecklingen sker kommer det nuvarande systemet fungera på samma sätt som tidigare.