Ändrade restriktioner gällande riskgrupper och deltagande i verksamhet

SKK har nu ändrat sina restriktioner gällande riskgrupper och deltagande i verksamhet. Detta innebär att Svenska Brukshundklubben har att följa samma restriktioner.

Beslutet säger:

"CS har även beslutat att anpassa SKKs rekommendationer gällande riskgrupper till de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär att inga ytterligare restriktioner ska gälla personer ur riskgrupp än de som gäller samtliga personer i Sverige."

Mer information hittar ni på följande länkar:

https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/10/skk-lattar-pa-restriktioner/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/viktigt-att-alla-tar-ansvar-nar-allmanna-rad-andras-for-personer-som-ar-70-ar-och-aldre/