Kallelse till digital kongress 24-25 oktober 2020

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Distrikt och rasklubbar kallas till Svenska Brukshundklubbens första digitala kongress den 24 – 25 oktober. Kallelse har idag gått ut per e-post till distrikt och rasklubbar.

Sista anmälningsdag är den 14 september. Observera att det i år är EN delegat samt EN reserv som ska anmälas!

Det digitala fullmäktigemötet följer, med anledning av covid-19, Svenska Kennelklubbens regler som gäller för fullmäktigemöten 2020.

Diskussionsforum

För att möjliggöra tillfälle för diskussioner inför beslut på den digitala kongressen bjuder förbundsstyrelsen in distrikt och rasklubbar till tre st frivilliga diskussionsforum. Distrikt och rasklubbar kan till dessa anmäla en representant per forum. Inbjudan med mer information går med som bilaga till kongresskallelsen.

Synpunkter och frågeställningar

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2019 och övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa skickas in senast den 10 september. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Kongresshandlingar

Alla kongresshandlingar finns sedan i april publicerade här på hemsidan. Här kan du läsa verksamhetsberättelse för 2019, motioner, förbundsstyrelsens förslag samt vilka personval som föreslås. Under våren har tryckta handlingar skickas till distrikt och rasklubbar. Kongresshandlingar kommer att tillskickas anmälda delegater och reserver.