Vi har reviderade normalstadgar från den 1 juli 2020

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

På dagen 10 år sedan sjösättningen av förra versionen av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar börjar reviderade normalstadgar att gälla för samtliga föreningar inom vår organisation den 1 juli.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde den 13 juni 2020 fastställt reviderade normalstadgar, på förslag av UG stadgar, för samtliga nivåer inom organisationen, att gälla fr.o.m. 2020-07-01.

Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i normalstadgarna implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, som började gälla 2020-01-01, och som nu når samtliga nivåer inom organisationen.