Nyheter gällande specialsök

Publicerat i: Prov & tävling

Regelutkastet för specialsök är reviderat. Nu finns förslag på kursplan för provledare.

Nu finns ett reviderat utkast till inofficiella regler för specialsök, reviderat den 23/5-2020. Du hittar det reviderade regelutkastet här.

Projektgruppen för Specialsök har tagit fram ett förslag på kursplan för provledare, att gälla under provperioden. Arbete pågår med att ta fram det material som krävs för att kunna genomföra utbildningen. Du hittar förslag på kursplan för provledare här.