Nyhetsbrev tjänstehund nr 2 2020

Utskottet för samhällsnytta har utkommit med årets andra nyhetsbrev om tjänstehundsverksamheten.

Tjänstehunds nyhetsbrev kvartal 2 2020. (PDF-dokument, 1,8 MB)

Här finns äldre nyhetsbrev.