Inbjudan till nätbaserad kurs om totalförsvaret

Du som är medlem i Svenska Brukshundklubben är inbjuden att gå en nätbaserad kurs, den 28-30 augusti, för att få grundläggande kunskaper om sveriges totalförsvar.

Försvarsutbildarna, som liksom Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, anordnar en kurs om Sveriges toalförsvar. Du som är medlem i SBK är inbjuden att delta.

"Totalförsvarsinformation är en av grundstenarna för oss i de frivilliga förvarsorganisationerna.Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten medkunskaper lite utöver av vad den vanlige medborgaren har. Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande kunskaper om totalförsvaret."

Vad får du lära dig:

Grunder inom de ämnen som innefattas av begreppet totalförsvarsinformation:
  • Omvärldsläget
  • Militära försvaret
  • Civila försvaret - samhällets beredskap i fred och krig
  • Asymmetriska hot
  • Frivilliga försvarsorganisationer

Läs mer om kursen i inbjudan här. (PDF-dokument, 878 kB)