Beslut om nya riktlinjer kring Corona 10 juni

Med anledning av nya rekommendationer från regeringen kommer Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben under nästa vecka ta ställning till hur det påverkar hundverksamheten.

Centralstyrelsen för Svenska Kennelklubben (SKK) kommer vid sitt nästa möte 9 juni återigen göra en utvärdering av SKK:s rekommendationer rörande tävlingsverksamheten. Självklart kommer dessa överväganden ta i beaktande den förändring som aviserades av regeringen igår gällande reserekommendationer som gäller från 13 juni.

Senare den 9 juni sammanträder Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott för att ta ställning till de riktlinjer som beslutas av SKK.

Under onsdag 10 juni kommer båda organisationerna kommunicera utfallet av beslut gällande nya riktlinjer till klubbar och medlemmar oavsett vilken typ av tävling eller aktivitet det gäller.

Fram till dess gäller det som i nuläget finns publicerat på www.skk.se och www.brukshundklubben.se/corona.