Arbetet med utveckling av ny förbundshemsida och klubbwebb

En projektgrupp bestående av representanter jobbar vidare med utveckling av ny förbundshemsida och klubbwebb. En förstudie är klar och ska ligga till grund för upphandling under hösten.

En projektgrupp bestående av personer från distrikt, rasklubb och förbund jobbar med utveckling av ny hemsida och klubbwebb, där vi tittar på möjligheterna att erbjuda distrikt, rasklubbar och lokalklubbar hemsidor i en gemensam webbplattform. Under våren har gruppen, tillsammans med ett webbutvecklingsföretag, utarbetat en förstudie. Den ligger till grund för en upphandling som kommer att ske under hösten. Beroende på den ekonomiska utvecklingen till följd av Coronapandemin och utfallet av tvisten med leverantören för utveckling av SBK Tävling hoppas vi kunna påbörja utvecklingsarbetet med ny hemsida och klubbwebb under vintern.

Om allt går som vi vill, kommer den nya plattformen innehålla över 300 webbplatser. Det innebär att vi kommer utveckla sidorna stegvis och börja med hemsidor för distrikt och rasklubbar. Därefter är tanken att de ska vara stöttande i att upprätta hemsidor för lokalklubbar och lokalområden.

Den gemensamma plattformen kommer kunna erbjuda en hållbar lösning för våra hemsidor där vi kan dela form och innehåll som är övergripande. Det kan exempelvis vara policydokument, vissa nyheter samt medlemserbjudande från våra centrala samarbetspartners. Förhoppningsvis ska detta underlätta arbetet med att uppdatera hemsidan då viss administration sköts av förbundskansliet. Samtidigt ger det distrikt, rasklubbar och lokalklubbar möjligheter att skapa eget innehåll och sätta egen prägel på sin hemsida.

Vet du någon från lokalklubb som skulle passa att ingå i projektgruppen? Vi behöver komma i kontakt med en person som har erfarenhet av att planera utveckling av hemsidor, med viss teknisk förkunskap och förankring i en lokal brukshundklubb. Personen kommer ingå i projektgruppen tillsammans med representanter för distrikt, rasklubb och förbund och förväntas bidra med tankar och idéer utifrån lokalklubbars behov och önskemål. Projektgruppen har möte ungefär en gång per kvartal och mesta delen av det operativa arbetet görs av personal på förbundskansliet. Visst researcharbete kan behöva utföras av representanten mellan mötena. Under sommaren tar gruppen uppehåll men återupptar arbetet i augusti då vi tar kontakt med lämpliga personer. Hör gärna av dig med tips till sanna.ameln@brukshundklubben.se.